Představujeme Vám pořadatele jednotlivých akcí:

Spolek vojenské historie Renata

Toto občanské neziskové sdružení se zabývá především organizováním historických a vojensko-historických akcí pro  veřejnost. Specializuje se na významné dějinné události 20. století se zaměřením na vojenskou historii naší vlasti. Vlastníme a provozuje dobové atrakce 1914-1945 (flašinetář, polní pošta, polní fotograf, C.K. četnická stanice, polní kuchyně, polní tiskárna a další).

Další informace o pořadateli najdete zde: www.mladejov1915.cz, www.bojoveukazky.cz

 

KVH Osten Brno

známka

Klub vojenské historie Osten Brno, z.s. je zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) nepolitické sdružení nadšenců vojenské historie, zaměřené na oblast vojenské a civilní historie v období druhé světové války. Spolupracuje na různých úrovních se státními organizacemi a ostatními kluby vojenské historie při pořádání akcí s druhoválečnou tématikou (rekonstrukce bitev, připomínky osvobozování či pietní akty). Dále spolupracuje s odbornou i laickou veřejností při pořádání akcí, dohledávání a zjišťování historických reálií a vzdělávání v této historické oblasti.

Klub je rozdělen do několika sekcí, hlavní těžiště našich zájmů spočívá v oblasti údržby a využívání technických památek (především kolové a pásové techniky), účastnění se a pořádání bojových ukázek, rekonstrukcí historických událostí, asistování při natáčení historických filmů či dokumentárních pořadů a sbírání vojenské výzbroje, výstroje, uniforem nebo archiválií zejména z období 1. a 2. světové války.

Další informace o pořadateli najdete zde: www.kvhosten.cz

 

Mladějov z.s.

 

Gardekorps z.s.

 

KVH Wurm z.s.