25.01. - 25.01.2020

Zima 1945 - Ofenzíva na Visle

Rekonstrukce krvavých bojů z druhé světové války, klíčová operace Rudé armády na odlehčení situace v Ardenách.
26.02. - 26.02.2020

Výstava k Osvobození BRNA a JIŽNÍ MORAVY

Výstava k osvobození Brna a Jižní Moravy 1945 v Komunitním centru pro válečné veterány Brno, Dobrovského 27c.
17.04. - 17.04.2020

„Osvobození 1945“ ve Slavkově

18.04. - 18.04.2020

Veveří-Eichhorn 1945

Celodenní program na hradě Veveří s ukázkami dobových ležení a prezentací zúčastněných armád. Vyvrcholením bude bitevní ukázka pod hradem Veveří.
22.04. - 23.04.2020

Osvobození jižní Moravy

Osvobozovací bojůvky v okolních obcích (několik bojových ukázek), kolony vozidel, výstavy, pomníky.
24.04. - 24.04.2020

Brno 1945

Historické pietní akty na pohřebištích Ořechov, Brno ústřední hřbitov. Kolona vozidel do Brna, přes Nám. Svobody na Moravské nám. Program pro veřejnost: výstava techniky, ukázky činnosti, setkání s veterány, slavnostní nástup.
25.04. - 25.04.2020

Osvobození 1945

Celodenní dobový program pro širokou veřejnost v Ivančicích - několik předukázek a hlavní bojová ukázka Boj o most. Výstava techniky, ukázka modelů, burza militárií, vojenské tábory...

Osvobození 1945

75. výročí osvobození Československa

Výročí osvobození Československa od německých okupantů patří mezi nejvýznamnější milníky novodobých dějin naší vlasti. Řada válečných, po sobě jdoucích válečných událostí, se natrvalo zapsalo do podvědomí obyvatel České republiky. Ostravská operace, Bratislavsko-brněnská operace či Pražské povstání patřily mezi nejvýznamnější akce ve válečných dějinách naší země. Stejně jako sovobození západu naší země Americkou armádou, či Květnové povstání ve zbytku tehdejšího Protektorátu jsou součástí historického podvědomí, které je třeba připomínat a kultivovat.

Právě koordinaci a jednotnou propagaci těchto událostí si dávají za cíl organizátoři vzpomínkových událostí, spojení do projektu rok1945.cz. 

Jde o to, aby nejvýznamnější akce měly jednotnou propagaci, navazovaly na sebe a spojovaly oblast re-enactmentu, publikační činnost, pietních akcí i setkání pamětníků. Výsledkem by měl být působivý více jak měsíční historicko-společenský festival důstojně oslavující svobodu a připomínající oběti největší války na našem území.

Akce jsou zejména bude zaměřena především jako edukativní pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, tak aby bylo zajímavým a atraktivním způsobem zvýšeno historické povědomí návštěvníků a zároveň atraktivním způsobem představeny historické souvislosti jednoho z netěžších období našich dějin.