Projekt „Rok 1945“ si klade za cíl, zajímavým způsobem přiblížit široké veřejnosti období let 1939-1945. Iniciativa se zaměřuje zejména na události jara roku 1945 na jižní Moravě.

Co je náplní projektu:

Publikační činnost:

Vydávání knih a publikací s tématikou mající vztah k období let 1939-1945. Provoz webu  www.rok1945.cz  a souvisejících platforem sociálních sítí. Tvorba videoprodukce.

 

Přednášková činnost:

Součástí aktivit budou osvětové přednášky, pořádané ve spolupráci s různými zainteresovanými institucemi. Přednášky budou vždy doplňovat a navazovat na související projektovou činnost.

 

Setkání pamětníků:

Plánují se setkání dosud žijících pamětníků jak z České republiky, tak bývalých účastníků bojů z řad armád podílejících se na osvobození Československa. Tato část se bude koordinovat s veteránskými svazy jednotlivých armád.

 

Propagační jízdy a kolony vítězství:

Součástí budou celého festivalu budou i propagační jízdy a „kolony vítězství“, kdy historická vozidla seřazena v koloně, projedou směry postupu tehdejších armád. Cílem je pokrytí co nejširší části regionů a vlastní propagace jednotlivých akcí, na které budou tyto jízdy navazovat. Vyvrcholením celého vzpomínkového programu, bude přehlídka historických armád v Praze u příležitosti připomenutí příjezdu tehdejšího prezidenta Dr. Edvarda Beneše z exilu do Prahy. 

 

Pietní akty:

Nedílnou součástí všech dílčích akcí, jsou připomínky padlých. Organizátoři si kladou za cíl pro akce na kterých se podílí centralizovat jednotlivé pietní akty, tak by se vzájmně nepřekrývaly, případně v daném regionu nebyly na více místech zároveň. Cílem je i vedle velkých pietních aktů (například v Brně, Praze, či Ostravě) nebyly zapomenuty i památky obětí v menších místech. 

 

Vojenské ukázky, re-enactment:

Nejvíce atraktivní a divácky přitažlivé jsou rekonstrukce bojů a související aktivity re-enactmentu. Cílem projektu je pořádání vlastních akci, případně jejich koordinace s dalšími kluby vojenské historie. Ideální by bylo vytvoření jednotné informační platformy pro návštěvníky. Dohoda organizátorů, zároveň umožní lepší koordinaci s majiteli historické techniky, komunikaci s kluby ze zahraničí.