Akce jsou zaměřeny především jako edukativní pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi tak, aby bylo zajímavým a atraktivním způsobem zvýšeno historické povědomí návštěvníků a zároveň atraktivním způsobem představeny historické souvislosti jednoho z netěžších období našich dějin. Akce jsou pořádány různými subjekty a cílem této stránky je sdružit informace o jednotlivých akcí a zobrazit je přehledně možným návštěvníkům a zájemcům o historii.

Kolektiv pořadatelů historických akcí: Spolek vojenské historie Renata, Mladějov z.s., Gardekorps z.s., KVH Osten Brno, z.s., KVH Wurm z.s., Acaballado, z.s. a další.

O čem Vás budeme informovat:

Cyklus přednášek:

Součástí aktivit budou i osvětové přednášky, pořádané ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Chystá se vydání knihy pana Vlastimila Schilbergera „Osvobození 1945“. Tato část je otevřena i dalším subjektům a klade si za cíl popularizovat koncepčně válečné události. 

 

Setkání pamětníků:

Plánují se setkání dosud žijících pamětníků jak z České republiky, tak bývalých účastníků bojů z řad armád podílejících se na osvobození Československa. Tato část se bude koordinovat s veteránskými svazy jednotlivých armád.

 

Propagační jízdy a kolony vítězství:

 Součástí budou celého festivalu budou i propagační jízdy a „kolony vítězství“, kdy historická vozidla seřazena v koloně, projedou směry postupu tehdejších armád. Cílem je pokrytí co nejširší části regionů a vlastní propagace jednotlivých akcí, na které budou tyto jízdy navazovat. Vyvrcholením celého vzpomínkového programu, bude přehlídka historických armád v Praze u příležitosti připomenutí příjezdu tehdejšího prezidenta Dr. Edvarda Beneše z exilu do Prahy. 

 

Pietní akty:

Nedílnou součástí všech dílčích akcí, jsou připomínky padlých. Organizátoři si kladou za cíl pro akce na kterých se podílí centralizovat jednotlivé pietní akty, tak by se vzájmně nepřekrývaly, případně v daném regionu nebyly na více místech zároveň. Cílem je i vedle velkých pietních aktů (například v Brně, Praze, či Ostravě) nebyly zapomenuty i památky obětí v menších místech. 

 

Vojenské ukázky, re-enactment:

Nejvíce atraktivní a divácky přitažlivé jsou rekonstrukce bojů a související aktivity re-enactmentu. Cílem projektu je koordinace klubů vojenské historie, ale i vytvoření jednotné informační platformy pro návštěvníky, tak aby byli na jednom místě informováni o tom, kdy a kde se jaká ukázka koná. Dohoda organizátorů, zároveň umožní lepší koordinaci s majiteli historické techniky, komunikaci s kluby ze zahraničí. Jednotlivé akce budou na sebe navazovat a přirozeně mohou multiplikovat návštěvnost na jednotlivých blocích.

 

Představujeme Vám pořadatele jednotlivých akcí:

Spolek vojenské historie Renata

Toto občanské neziskové sdružení se zabývá především organizováním historických a vojensko-historických akcí pro  veřejnost. Specializuje se na významné dějinné události 20. století se zaměřením na vojenskou historii naší vlasti. Vlastníme a provozuje dobové atrakce 1914-1945 (flašinetář, polní pošta, polní fotograf, C.K. četnická stanice, polní kuchyně, polní tiskárna a další).

Další informace o pořadateli najdete zde: www.mladejov1915.cz, www.bojoveukazky.cz

 

KVH Osten Brno

známka

Klub vojenské historie Osten Brno, z.s. je zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) nepolitické sdružení nadšenců vojenské historie, zaměřené na oblast vojenské a civilní historie v období druhé světové války. Spolupracuje na různých úrovních se státními organizacemi a ostatními kluby vojenské historie při pořádání akcí s druhoválečnou tématikou (rekonstrukce bitev, připomínky osvobozování či pietní akty). Dále spolupracuje s odbornou i laickou veřejností při pořádání akcí, dohledávání a zjišťování historických reálií a vzdělávání v této historické oblasti.

Klub je rozdělen do několika sekcí, hlavní těžiště našich zájmů spočívá v oblasti údržby a využívání technických památek (především kolové a pásové techniky), účastnění se a pořádání bojových ukázek, rekonstrukcí historických událostí, asistování při natáčení historických filmů či dokumentárních pořadů a sbírání vojenské výzbroje, výstroje, uniforem nebo archiválií zejména z období 1. a 2. světové války.

Další informace o pořadateli najdete zde: www.kvhosten.cz

 

Mladějov z.s.

 

Gardekorps z.s.

 

KVH Wurm z.s.